Garantie

 

1. Op alle geleverde apparatuur, meubilair en andere producten (hierna genoemd apparaat)
is de standaard Fabrieks-Garantie ( 1 jaar ) van toepassing.


2. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricage fouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc. Alle garanties hebben alleen betrekking op de machine of het apparaat zelf. De aangesloten accessoires zoals, slangen, hulpstukken, IPL flitskoppen of handstukken, laser flitskoppen of handstukken, lampen, airbrushes, OXYpennen, Ultrasoon handstukken en dergelijke vallen nooit onder de garantie.


3. Bij reparaties kunnen worden berekend: 
* uurloon monteur * transport- verzend- of voorrijdkosten * gebruikte onderdelen * 
Wij hebben onder alle omstandigheden het recht om retour-zendingen onder rembours te verzenden.
Bij rembours-zendingen hebben wij het recht een rembours-toeslag te hanteren. (vigerende service prijslijst)


4. Indien nodig worden onderhouds-beurten volgens schema van de Fabrikant door ons uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen


5. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door ons. Deze diagnose is gratis. Indien echter een uitgebreide inspectie of test nodig is ( bijvoorbeeld bij een vage klacht ) wordt hiervoor altijd uurloon monteur berekend. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de Fabrieks-Garantie valt of niet en is bindend. Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.


6. Zeker niet onder Fabrieks Garantie vallen : schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening - beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.-beschadigingen aan lagers  - kapotte zekeringen - kabelbreuk - schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen - losgeraakte stekkers en verbindingen - reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. - losse onderdelen zoals electroden.


7. Indien blijkt dat de storing valt onder de Fabrieks-Garantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de Fabrieks-Garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer. Indien gewenst kunnen wij de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatie-offerte komen de kosten voor retour-zenden of retour-transport van het on-gerepareerde product volledig voor rekening van de klant.


8. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder Fabrieks-Garantie, worden geen kosten berekend voor het retour-zenden of retour-transport naar de klant. De kosten voor verzenden of transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder Fabrieks-Garantie vallen zijn de kosten voor retour-zenden of retour-transport altijd voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.


9. Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat de soms de mogelijkheid een Reserve- Apparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). Bij Diagnose-Fabrieks-Garantie is het gebruik van de reserve apparatuur gratis. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen en terug ) komen altijd voor rekening van de klant. Bij een Niet-Fabrieks-Garantie-Diagnose wordt voor gebruik van de reserve apparatuur een gering huurbedrag berekend.

10. Bezoek van ons bij u aan huis, bijv. voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd een vast "voor-rijd-bedrag" € 40,- en een variabel kilometer tarief, € 0,35 per kilometer ( ex BTW )
Bij Fabrieks-Garantie geval wordt altijd alleen de heen-rit berekend.
Bij een Niet-Fabrieks-Garantie geval worden de heen en de terug rit berekend.